Takipte Kalın

MÜBAREK KADİR GECESİ (LEYLE-İ KADR)

ÂLEMİ İSLAMA NUR YAĞAN GECE Kadir gecesi = Leyle-i Kadr, bütün İslâm Âleminin takdis ve tebcil eylediği en mübarek gecelerden biridir.

MÜBAREK KADİR GECESİ  (LEYLE-İ KADR)
 
           ÂLEMİ İSLAMA NUR YAĞAN GECE
 
Kadir gecesi = Leyle-i Kadr, bütün İslâm Âleminin takdis ve tebcil eylediği en mübarek gecelerden biridir.
 
Bu gecenin, Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde olması sebebiyle de şeref ve feyzi,müslümanlar üzerindeki tesirleri ayrıca çok büyüktür.
Bu mübarek gece, her yıl, İslâm dünyasının dört bir tarafında derin bir huşû ve hürmet ile karşılanır ve uğurlanır.
İslâm mâbedleri, Kadir gecesinde,sabaha kadar üstlerine semadan yağan nurlar ile,içlerinden taşan nurlar arasında parıldar durur.
Müslümanlar camilerde temiz alınlarını secdeye koyacak kadar bir yer bulunca,bir daha secdeden kalkmak,doğrulmak istemezler,bütün mevcudiyetini saran ebedi bir huzur ve saadet içinde cenabı-ı Hak’ka arz –a şükran ve arz-ı übudiyyet için,sabaha kadar öylece kalmak isterler.
Bu gecede,İslâm mâbedlerini kubbelirine kadar dolduran dualar,bütün bir yıl ümmet-i Muhammed’in üzerinde ilâhi bir sayebân olur.
Bu gece,camilerde,mescidlerde gün ağarıncaya kadar Kur’ân-ı Kerim tilâveti,namaz ve niyaz ile ihya edilir;Mevlid-i Şerif okunur,mukabeleler dinlenir.
Müslüman evleri bu gece,risâletpenâh efendimizin emrine uygun bir surette,namaz ve kur’ân-ı Kerim tilâveti ile süslenir,bezenir gönüllere hüzün dalar.
Kadir gecesi’nin ulviyet ve kudsiyeti,Kur’ân-ı Kerim’in Peygamber Efendimiz’e bu geceden itibaren inzâl buyrulmaya başlanmış olmasından dolayıdır.
 
Cenab-ı Hak’kın:
 
Ayeti kerimesinde beyan olduğu üzere âlemlere rahmet olmak üzere inzal buyurduğu Hazret-i Muhammed Aleyhissalât-ü vesselâm’a beşeriyetin feyiz ve necât rehberi Kur’an-ı Kerim’i inzali bu geceden itibaren vaki olmuştur.
Bu sebeple,Kadir gecesi,bütün bir beşeriyyet için hidâyet için hidâyet ve selâmetin kaynağı,başlangıcıdır.
Bu Kur’an-ı Kerim,asırlardan beri neşr ettiği ve ebediyyete kadar da neşr edeceği feyz ile insanları hilkatlerinin hakikatine ve sebeplerine ulaştırabilecek,semavi bir rehberdir.Kalamullah
 
      KADİR GECESİNİN BELİRTİLERİ
 
Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak belli değildir.bununla beraber Kadir gecesi hakkında bazı alametler söylenmiştir. Kadir gecesinin alametleri olarak;o gecenin açık ve hoş bir gece olması,soğuk ve sıcak olmasıdır demişler.
Bazıları da:Kadir gecesinde köpek sesleri duyulmaz.ve kadir gecesinin sabahı Güneş büyük tabak gibi şu’asız doğar.Allah u Teâlâ Hazretleri velilerine âbid ve zâhid kullarından dilediğine o geceye ait harikulâde haller gösterir,demişlerdir.
 
    KADİR GECESİ DUASI
 
Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil muhtar.ve adede men salla aleyni minel ahyar.ve adede men lem yusalli aleyhi minel eşrar.ve edede katırâtül emtari.ve adede men lem yusalli aleyhi eşrar.ve adede katırâtül emtari.ve adede emvacıl bihar.ve adeder rimali fil gıfar.ve adede veragıl eşçar.ve adede enfasil müstağfirine bil eshar.ve adede ekzamil ezhar.ve adede mâkâne ve mâ yekünü ila yevmil haşri vel karar.ve salli aleyhi mehtelefel melevân.ve teâkabel asâran.ve kerraral cedidâni ve’s takbedel ferkadân.ve belliğ rûhanu ve arvâha ehli beytihi minnettahiyyete vetteslim.ve ala Cemil enbiyai vel murselin vel hamdülillahi rabbil âlemin.Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin bi adedi küllin zerratin elfe elfe merratin.