Takipte Kalın

HATİPLERE BÜYÜK HUTBE KİTABI

| Kod: E11
Sipariş Ver


Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü Lillahi Rabbi Valemin. Vesselâtü vesselâmü ala Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi vel Mürselin ve ala âlihi ve sahbihi-ecma-in.Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü Lillahi Rabbi Valemin. Vesselâtü vesselâmü ala Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi vel Mürselin ve ala âlihi ve sahbihi-ecma-in.
Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah'a, salât ve selâm, peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e ve O'nun aile efradı ile bütün ashabıma ve bütün ona tabi olanlara olsun.
Allahu Teâlâ zikredeceğimiz şu ayeti kerimelerinde bizlerin dikkatlerini çekmektedir.
Ali İmran Suresi 102. ayetinde:
"Ey iman edenler (inananlar) Allahtan O'na yaraşır biçimde korkun ve ancak müslümanlar olarak ölün" buyurmuştur.
Yine Cenab-ı Hak Nisa Suresi 1. âyeti celile-sinde ise şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üreten rabbinizden korkun; adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allahtan korkun ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir."
Allah (c.c.) ve tekaddes hazretleri Ahzab Suresinin 70 ve 71. ayetlerinde de şu mesajı vermektedir:
"Ey inananlar Allahtan korkun ve doğru söz söyleyin" ki (Allah) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir başarıya ermiş olur."
Onun için Cenab-ı Hak insanları ve cinleri kendisine (Allah'a) itaat etmeleri ve ibadet etmeleri için yaratmıştır. Özellikle dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarımızı, hacetlerimizi helâl yollardan kazanabilmek, O'na itaat ederek hidayet yolunu aramak gerekir. Gece gündüz günahlardan korunmak için Allah'a sığınmak gerekir. Cenab-ı Hak Zuhruf Suresi ayet 36 da şöyle buyurmaktadır.
"Kim Rahmanın zikrini görmezlikten gelirse O'na bir şeytan musallat ederiz; artık o, onun (yanından ayrılmaz, ona sürekli olarak kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur"


Diğer Kitaplar..